Ad
spl wattpad 1639937
  • Lượt đọc
  • Bình chọn
  • Phần
Đã hoàn thành

Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.

Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chân tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.

Phương tiện của Phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng và dinh dưỡng bởi trí huệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật.

Nhưng chúng sanh đắm chìm trong ngũ dục lạc, nên tạo nhiều tội lỗi để rồi hiện thành căn tánh cao thấp, nghiệp duyên nặng nhẹ khác nhau. Đức Phật lại phải từ đó mà lập ra có muôn ngàn phương tiện để hóa độ. Nghĩa là từ nhứt thượng thừa mà đức Phật đã phải phương tiện huyền khai làm thành ba thừa để rồi sau đó, khi căn tánh chúng sanh thuần thục ngài lại dần dần đưa lên nhứt thừa vô- thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Nội dung kinh Pháp-Hoa cho ta thấy không phương tiện độ sanh nào mà không có, không cửa pháp môn giải thoát rốt ráo nào mà không mở, không cảnh giới Phật nào mầu nhiệm thiện duyên thâm mật với chúng sanh cõi ta bà này mà không ảnh hiện, không hạnh nguyện giáo hóa độ sanh nào của Phật và Bồ

Bảo Lưu Mọi Quyền
Bảng mục lụcLần cập nhật cuối 20 August, 2021
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 437951
13 phần
Đã hoàn thành
Một nữ học sinh cấp 3 phổ thông vô ý xuyên về cổ đại, ở cổ đại lại gặp được một người khiến bản thân rung động. Chỉ là&#…
spl wattpad 231064
23 phần
Đang sáng tác
Nữ chính ngã cầu thang rồi xuyên không …
spl wattpad 984415
15 phần
Đã hoàn thành
Những tưởng dịch bệnh Covid-19 toàn cầu trong tình trạng đáng báo động đã tồi tệ lắm rồi thì Park Jimin vừa nhận được cu…
spl wattpad 1256077
1 phần
Đã hoàn thành
Tháng bảy sang rồi em biết không? Đừng đi khuya quá kẻo gặp vong… …. …
spl wattpad 208187
4 phần
Đang sáng tác
Vào đọc đi :)) …
spl wattpad 285860
17 phần
Đã hoàn thành
Khải_Nguyên #Boylove #KaiYuan Đây là đoản, mà đoản thì hoàn toàn không liên quan đến nhau. Mỗi đoản một nội dung, có cái…
spl wattpad 1164531
22 phần
Đã hoàn thành
Thế giới ma thì sao, đêm tối tăm thì thế nào. Chỉ cần có anh, em không sợ gì cả vì chính anh là ánh sáng của em. Ma cà r…
spl wattpad 826850
7 phần
Đã hoàn thành
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Manga anime , Hitman Reborn , Siêu anh hùng , Hoàng tử Tennis , Đao kiếm…
spl wattpad 1476336
6 phần
Đã hoàn thành
– cô, một cô mọt sách chính hiệu thích thầm lớp trưởng, cô theo đuổi anh ba năm nhưng không một lần được hồi đáp &…
spl wattpad 1264100
1 phần
Đang sáng tác
“Tình yêu giữ 1 cô con gái diệu của chủ trùm với 1 cảnh sát đặc nhiệm chắc có lẽ nó đã không còn mới mẻ. Nhưng tìn…
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 437951
spl wattpad 231064
spl wattpad 984415
spl wattpad 1256077
spl wattpad 208187
spl wattpad 285860
spl wattpad 1164531
spl wattpad 826850
spl wattpad 1476336
spl wattpad 1264100
Bắt đầu đọc

phim thuyết minh