spl wattpad 1877960
  • Lượt đọc
  • Bình chọn
  • Phần
Đang sáng tác

Mối tình đầu cũng là mối tình đẹp nhất.
Warning:
– Tác giả mới viết lần đầu, còn chỗ nào không hợp lý thì comment góp ý. Gạch đá author nhận hết.
– Truyện BoyxBoy, ai kì thị phiền click back.
– Tác giả viết tả ngoại hình hơi fail, nên phần ngoại hình sẽ bị giản lược rất nhiều, ngoại hình do đọc giả tự mình tưởng tượng.
Chú ý: Chuyển ver nhớ kèm link truyện gốc

Bảo Lưu Mọi Quyền
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 647447
5 phần
Đã hoàn thành
Mình với …
spl wattpad 1427044
19 phần
Đã hoàn thành
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, hiện đại, tá thi hoàn hồn, nữ cường, thương chiến, hoàn. Sơ lược : Nàng là tài phiệt t…
spl wattpad 1807436
19 phần
Đã hoàn thành
Do t không có thời gian edit hoàn chỉnh nên đây là bản QuickTrans. Link fic gốc: http://dq.tieba.com/p/5198102895?pn=1 G…
spl wattpad 1265000
3 phần
Đang sáng tác
Trích từ truyện teen ” Em ở đây rồi” và một vài câu hay của các truyện khác( sẽ được chú thích tên truyện) …
spl wattpad 175418
48 phần
Đang sáng tác
truyện có spanking và H ai kg thích đừng đọc …
spl wattpad 479462
1 phần
Đã hoàn thành
Đông.. Lạnh… Hạnh Phúc …
spl wattpad 751184
45 phần
Đã hoàn thành
Tác giả: Vong Tiện Nhất Khúc Viễn Nguồn: wangxianyiquyuan115.lofter.com Đương trọng sinh ôn nhu đem trọng sinh Ngụy Anh …
spl wattpad 391677
5 phần
Đã hoàn thành
Nội dung giới thiệu: Đương trời sanh tính mỏng lạnh, thanh nhã như nước nàng xuyên qua đến trời sanh tính tàn bạo háo sắ…
spl wattpad 1856728
2 phần
Đã hoàn thành
Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Wattpad: @khoinguyenduongthii. Thể loại: BJYX, fanfic, H, bác sĩ x thám tử, ABO, sinh t…
spl wattpad 792731
33 phần
Đang sáng tác
Một thực thể cao cấp Một thực thể mạnh nhất Sức mạnh không lường được Thần cũng phải cúi đầu. Đó là một phần của bài thơ…
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 647447
spl wattpad 1427044
spl wattpad 1807436
spl wattpad 1265000
spl wattpad 175418
spl wattpad 479462
spl wattpad 751184
spl wattpad 391677
spl wattpad 1856728
spl wattpad 792731
Bắt đầu đọc