spl wattpad 1841705
  • Lượt đọc
  • Bình chọn
  • Phần
Đang sáng tác

Name: Âm thanh của nỗi nhớ

Au: Bún (@buns62)

Couple: Chu Du Thế Giới (Châu Kha Vũ x Oscar)

Thể loại: Fanfiction | One Short | OOC.

Rate: 13+

Bookcover: @buns62

Note: Truyện là trí tưởng tượng của mình, không áp dụng lên người thật.

Bảo Lưu Mọi Quyền
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 530567
9 phần
Đang sáng tác
1 fiction được dịch lại nguồn: fanfiction.net Pairings: Takeru x Kotoha, Ryuunosuke x Mako …
spl wattpad 1036909
16 phần
Đang sáng tác
“Cho nè.” “Không lấy sao?” “Ngọt lắm…” …
spl wattpad 1254212
5 phần
Đã hoàn thành
Lưu QT đọc offline ********** Tiên võng 2013. 11. 15 kết thúc Cặn bã công tiện chịu cẩu huyết nước trong Thuộc tính phân…
spl wattpad 1581310
2 phần
Đã hoàn thành
Trans: Tiểu Chanh Muốn Ăn Nguyên tác: Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE Hội trưởng lạnh lùng Nghiêm x Học sinh bát qu…
spl wattpad 1332177
25 phần
Đã hoàn thành
Link gốc: https://tieba.baidu.com/p/5521671262?pn=1 Tác giả: 九蓹暂退 * Một số chương cuối bị mất …
spl wattpad 510995
9 phần
Đang sáng tác
Người tôi yêu là cậu , chính là cậu Còn cậu , Hwang MiYoung ?! …
spl wattpad 1537355
32 phần
Đang sáng tác
Tự nhiên nổi hứng nên viết thui 🙂 Nội dung: Vẫn là ai chết giơ tay nhưng có thêm mắm dặm muối + thay đổi chút cốt truyện…
spl wattpad 1355374
200 phần
Đang sáng tác
Thể loại: xuyên không, huyễn huyễn, sủng, hài Nhân vật chính: Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Tiểu Mặc, Hách Liên Tử Phon…
spl wattpad 503486
9 phần
Đang sáng tác
(Hiện tại truyện này đang drop) Tiếp tục một sản phẩm không có thật, cân nhắc trước khi xem. Thể loại: Fanfiction, Tình …
spl wattpad 377907
21 phần
Đã hoàn thành
Bạn cũng có thể thích
spl wattpad 530567
spl wattpad 1036909
spl wattpad 1254212
spl wattpad 1581310
spl wattpad 1332177
spl wattpad 510995
spl wattpad 1537355
spl wattpad 1355374
spl wattpad 503486
spl wattpad 377907
Bắt đầu đọc