Đang tải dữ liệu...

Tác giả 1couchpotato
2 truyện
Trùng sinh nữ tu tiên truyện

Trùng sinh nữ tu tiên truyện

Có bạn làm truyện này rồi nhưng chưa cập nhật phần mới nên mình làm để tiện xem offline thui. Đây là link của phần truyện trước:

4.3K 8 chương 0
Tưởng Tứ Tiểu Thư

Tưởng Tứ Tiểu Thư

Cuộc đời lý tưởng là hỗn ăn chờ chết. Lại không biết -- Tiền có, đánh không lại bỏ chạy thân tổ phụ; Sau có, thâm tàng bất lộ thân lão cha; Tả có, tâm thiên đến Thái Bình Dương thân tổ mẫu; Hữu có, tùy thời muốn cướp nàng đích nữ thân phận thứ muội tử; Tứ tiểu thư nói: Nếu không đáp cái sân khấu kịch đi, ta khác bản sự không có, diễn trò là nhất lưu! Tiểu thuyết thuộc loại: Quyền mưu triều tranh.

950 5 chương 0