Đang tải dữ liệu...

Tác giả Android-17
1 truyện
Bình luận tiểu thuyết .

Bình luận tiểu thuyết .

Cũng như bóng đá . Các bộ tiểu thuyết nó cũng vậy . Tôi - Khanh sẽ là người bình luận về những cuốn tiểu thuyết , mà tôi đã và đang đọc . Tôi sẽ cố gắng làm cho cối truyện không bị thay đổi một cách rõ nét nhất . Cảm ơn ! Ak nếu có nhu cầu các bạn có thể kết bạn với tôi qua facebook . Fb của tôi : facebook.com/baokhanh.tran.399041 * Chú ý : tôi là boy nên không mấy ưa đam mĩ nên các bạn thông cảm .

118 6 chương 0