Đang tải dữ liệu...

Tác giả Ashleyancy
1 truyện
[BH] Phương trình nào đi đến trái tim cô? - Ashleyancy

[BH] Phương trình nào đi đến trái tim cô? - Ashleyancy

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, oan gia, hài hước, tự viết. Couple: Vũ Hàn Ân x Kha Uyển Hy Nên dùng phương trình đồ thị nào để chinh phục cô đây? Solve for "i": 9x-7i > 3(3x-7u) Bạn nào muốn cover truyện hoặc up truyện chỗ khác, nói mình trước cái đã nha. Thank you.

215.5K 33 chương 0