4 truyện

[Oneshot] NaruHina: Why He Was So Serious ?!?<Translate>

bởi

Naruhina Fanfiction!!! Why he was so serious?! Rating: 15+ Author by: Aoi_Chii V-Trans by: Nguyễn Song Bảo Hân – Y…

Đã hoàn thành fanfictionhinatahyuga+6 tag khác

[Oneshot] Naruhina: Hạnh phúc của chúng ta! (Our Happiness)

bởi

Naruhina fanfiction – Hạnh phúc của chúng ta! Author by: Nguyễn Song Bảo Hân (Hana Yuhi) Rating: T+ Pairing: Narut…

Đã hoàn thành beforeweddingcouplefanfiction+17 tag khác

[Oneshot] ShikaTema: You Are My Sunshine!! (Ngoại truyện)

bởi

ShikaTema Fanfiction – You’re my sunshine!! (Ngoại truyện) Author by: Nguyễn Song Bảo Hân – Hana Yuhi …

Đã hoàn thành fanfictionhappyendinglovestory+10 tag khác

[Shortfic] SasuSaku: Traces Of Love !!

bởi

SasuSaku Fanfiction – Traces Of Love!! Author by: Nguyễn Song Bảo Hân (Hana Yuhi) Pairing: Sasuke & Sakura (N…

fanfictionhokagekakashi+14 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021