Đang tải dữ liệu...

Tác giả BiMatNa
1 truyện
[ĐN][Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Nếu Như Năm Đó Thay Đổi...

[ĐN][Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Nếu Như Năm Đó Thay Đổi...

Cốt truyện có thể thay đổi theo ý muốn của tui, nhất là mối quan hệ các nhân vật:))) Vì có yếu tố NP, nhất thụ đa công, Crackship nên bé nào thấy nuốt không trôi có thể bỏ thuyền ngay bây giờ. Nhân vật thuộc về tác giả Cốt truyện và tính cách nhân vật thuộc về tui, nhưng tui sẽ không thay đổi quá nhiều, không tới mức OOC chỉ là cho thêm một chút gan dạ thôi:))) Nếu không thì làm sao có NP để viết:)))

18.1K 36 chương 0