Đang tải dữ liệu...

Tác giả binhnguyen010981
1 truyện
Đảo Ngược Tam Quốc

Đảo Ngược Tam Quốc

Chuyển Sinh về thời loạn thế Tam Quốc, Hoàng Việt , một thanh niên từ thế giới hiện đại, bằng vào kiến thức của mình đã tìm mọi cách đảo ngược lịch sử, đảo ngược vận mệnh để đi lên con đường tranh bá hoàng quyền, thống nhất giang sơn. Trong truyện, tác giả sẽ không theo lối mòn lịch sử hay thời gian của tam quốc. Mà chỉ mượn thời gian không gian và con người của thời đại mà sáng tạo ra nội dung. Tác giả hạn chế đưa những thành tựu khoa học hiện đại vào thời ký này. Vì như vậy là sỉ nhục lịch sử. Những thành tựu của nhân vật một phần từ kiến thức xuyên việt, nhưng phần nhiều là tự sự cố gắng của bản thân. Đi lên con đường đế vương, say thiên hạ, gối mỹ nhân chưa bao giờ, và cũng không bao giờ là dễ dàng. Nên đừng mong một kẻ bình thường không có tài năng, chỉ bằng vào thủ đoạn xuyên việt yy mà thành công. Nhân vật Hoàng Việt trước hết phải là một thân mãnh tướng, võ nghệ địch vạn mới có thể thu tướng, hàng binh. Phải có học vấn thực tài mới phục nhân, tạo nghiệp. Nhưng nói dễ hơn làm, không thể chỉ bằng vài thủ đoạn rẻ tiền của yy xuyên việt mà có thể đạt được. Nó bao gồm cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân nhân vật cùng với tài trí hơn người của 2 kiếp sống, và sự nỗ lực không ngừng của bản thân để từng bước đi lên con đường đế vương.

1.1K 10 chương 0