Đang tải dữ liệu...

Tác giả Celilahop
1 truyện
Hận vì yêu

Hận vì yêu

Tôi hận anh, tôi ghét anh. Điều tôi hối hận nhất là tôi đã yêu anh. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh.

223 9 chương 0