1 truyện

Hai cuộc sống – Two Lives [BTS-SUGAxgirl-FANFICTION]

bởi

Bối cảnh truyện là vào năm Suga 27 tuổi, tức là khi BTS đã 7 tuổi rồi. Mặc dù không còn được nổi tiếng như ngày trước nh…

Đã hoàn thành agustdbtsbtssuga+13 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021

phim thuyết minh