Đang tải dữ liệu...

Tác giả Faksjjk2
1 truyện
[ ĐN MĐTS ] ( Trừng Hi/ Trừng Trạm/ Thần Cơ ) Tàn

[ ĐN MĐTS ] ( Trừng Hi/ Trừng Trạm/ Thần Cơ ) Tàn

Truyện được viết nhằm thỏa mãn ham muốn ngược Lam Trạm của em. Ngọt ít mà ngược nhiều ai chịu không nổi nên thối lui ngay từ đây là vừa Bìa designer: Ryi

33.6K 31 chương 0