Đang tải dữ liệu...

Tác giả HoangHenry
1 truyện
Pokemon chi Lưu Thanh

Pokemon chi Lưu Thanh

Huấn luyện gia là cái gì? Chỉ là cùng tiểu tinh linh ở chung , chỉ huy tiểu tinh linh phóng thích kỹ năng?! Tiểu tinh linh đối chiến là cái gì? Chỉ là đối chiến song phương kỹ năng , đẳng cấp va chạm?! Huấn luyện gia thì như thế nào trở thành Tứ Đại Thiên Vương , Tứ Thiên Vương quán quân? Chỉ là dựa vào tiểu tinh linh đẳng cấp cao?! Muốn biết những vấn đề này đáp án? Mời đi vào quyển sách này , đi theo lưu thanh bước chân của , lại để cho hắn đến dẫn ngươi thăm dò đây hết thảy huyền bí ! Quyển sách sở thiết định thế giới là tương đối "Sự thật hóa" giả thuyết đồng nghiệp thế giới , băng hỏa cũng là lần đầu tiên ghi văn , không thích chớ phun , di động con chuột điểm kích [ấn vào] trang web góc trên bên phải "X" sẽ xảy đến; ưa thích quyển sách , có ý hướng trao đổi bằng hữu , có thể tại "Liên quan đến tác phẩm" trong tìm được trao đổi bầy dãy số !

7.7K 9 chương 0