Đang tải dữ liệu...

Tác giả jadexing
1 truyện
spoil / review • đam mỹ

spoil / review • đam mỹ

Chủ nhà không đọc luyến đồng, nhược thụ, nhược công, niên hạ, đa công, đa thụ, np, incest, H văn.... Không mang tính chất nhận xét nhiều, chủ yếu là giới thiệu cho các bạn biết thui. Sẽ đăng khi đã đọc được 70% truyện trở lên. Hầu hết sẽ có trên wattpad, về vấn đề bản dịch là re-up hay của chính chủ mình không chịu trách nhiệm.

249K 106 chương 0