Đang tải dữ liệu...

Tác giả Jam-Jam1004
1 truyện
[ĐM-Edit] Cực Phẩm Sư Tôn Là Lô Đỉnh - Cao H

[ĐM-Edit] Cực Phẩm Sư Tôn Là Lô Đỉnh - Cao H

Cao H Thụ song tính, ai không đọc thì né ra chứ đừng nói lời cay đắng. Mình edit vì mấy nhà kia edit làm mình thấy cấn và chỉ phục vụ việc đọc giải trí. Chưa có sự cho phép của tác giả nên khi có người phản nhắc nhở về bản quyền mình sẽ xóa. Edit : JamJam

533 5 chương 0