Đang tải dữ liệu...

Tác giả jessluuuuu
1 truyện
Hân Dụ Tâm Nguyện (欣喻心愿) | Cappucino & Cookie

Hân Dụ Tâm Nguyện (欣喻心愿) | Cappucino & Cookie

- "Em kêu Ngu Thư Hân chuyển đến nhà em ở?" - "Ừ, như vậy dễ làm việc hơn." - "Lý do này rất không có sức thuyết phục." - "Được rồi, là em đang theo đuổi chị ấy." ********* Ngày bắt đầu: 27 tháng 11 năm 2020 Ngày kết thúc: 26 tháng 3 năm 2021 Couple: Ngu Thư Hân × Dụ Ngôn

7.4K 36 chương 0