Đang tải dữ liệu...

Tác giả kanekicy
1 truyện
Nữ Phụ Ta Đây Quyết Sống Tốt!!!!

Nữ Phụ Ta Đây Quyết Sống Tốt!!!!

Lãnh Hạ đường đường là một sát thủ lãnh diễm, tướng mạo yêu nghiệt,người người kinh sợ lại xuyên qua cuốn tiểu thuyết mới đọc thành 1 nữ phụ lẳng lơ, điêu ngoa tùy hứng ,người người chán ghét..... Cái vận máu cho chết tiết!!! Ta đây sao có thể chịu thua! Hừ ...Ta đây quyết sống tốt!!!!

127.5K 13 chương 0