Đang tải dữ liệu...

Tác giả Kanz_wang1234
1 truyện
Đấu Phá Chi Tiêu Duyệt (BH)

Đấu Phá Chi Tiêu Duyệt (BH)

-Nhân sinh đột nhiên kết thúc, tỉnh dậy lại phát hiện mình xuyên đến cuốn sách nổi tiếng gần đây được bạn bè kể qua, Lâm Duyệt bản thân muốn quý trọng nhân sinh mới, cuộc đời mới. -Nên dốc sức tu luyện để mạnh hơn -Từng bước trở thành cường giả ☆ Thị giác: Chủ công

439 3 chương 0