Đang tải dữ liệu...

Tác giả linhken05
1 truyện
Chồng trước đừng tới đây

Chồng trước đừng tới đây

Truyện này mk đọc bên nhà nấm nhưng giờ ngưng rồi nên mk đăng lại lên đây cho những ai muốn đọc full. Truyện chưa có sự cho phép của tác giả Tô Uyển trước nay cũng chưa xem hiểu quá Thẩm Quân Trạch.... Càng không biết lúc trước ly hôn là Thẩm Quân Trạch làm bao lớn nhượng bộ.... Thẳng đến ba năm sau một hồi tới, Tô Uyển bị Thẩm Quân Thạch đè trên cửa, tiểu xảo chân bị hắn khớp xương rõ ràng tay chặt chẽ bắt lấy. Quần áo đã tản ra, tiểu huyệt trung cắm hắn côn thịt, côn thịt không ngừng đỉnh lộng... Tận lực một ngày canh một, các loại dạy dỗ.

5.4K 54 chương 0