Đang tải dữ liệu...

Tác giả luxurytran
1 truyện
Đùa thành thật

Đùa thành thật

Cuộc sống vốn là một chuỗi những bất ngờ...thế nên gặp được em là một bất ngờ của đời tôi..... tình yêu vốn là khó nắm bắt nên với em tôi càng phải nắm thật chặt...không muốn em như những hạt cát trượt khỏi kẽ tay tôi.....

35.5K 49 chương 0