Đang tải dữ liệu...

Tác giả Mimichan723
1 truyện
Lão công thân hoạn bệnh nan y [ xuyên thư ]

Lão công thân hoạn bệnh nan y [ xuyên thư ]

[ĐÃ EDIT NAME] ***** Truyện được mua raw để up và edit tại Wikidich ☽☾ Lilyruan0812 ***** Giải Dương ở mạt thế lăn lê bò lết thật nhiều năm, đem chính mình mệt mỏi treo, sau đó xuyên, xuyên vào một quyển giới giải trí tô sảng ngọt tiểu bạch văn. Tiểu thuyết nam chủ lại soái lại thông minh còn trọng sinh, tiểu thuyết nữ chủ lại mỹ lại dốc lòng còn có bàn tay vàng, bao nhiêu nam xứng nữ xứng cũng là mỗi người bàn tịnh điều thuận bối cảnh thâm hậu, tùy tiện xuyên thành cái nào, hắn đều có thể nhắm mắt lại hưởng phúc. Thiên hắn cái nào cũng chưa mặc vào, khó khăn lắm xuyên thành bổn văn lớn nhất vai ác -- nam chủ hắn cữu cữu...... Ẩn hôn cải thìa lão công. Nói là lão công, kỳ thật cùng bảo mẫu không sai biệt lắm, bởi vì bổn văn lớn nhất vai ác là cá tính tình âm u đầu óc có bệnh ( thực sự có bệnh ) bệnh nan y người bệnh, bọn họ kết hôn là vì xung hỉ: ) Giải Dương: Quản các ngươi cái gì nam chủ nữ chủ nam xứng nữ xứng vai ác chính phái, dám ngăn trở ta quá thoải mái nhật tử, tất cả đều đến chết: ) Ta quá không hảo người khác cũng đừng nghĩ quá hảo tam quan oai ra hệ Ngân Hà bệnh nan y công X ai quá không hảo đều không thể ngăn đón ta quá hảo miễn cưỡng còn có điểm tam quan xuyên qua thụ Truyện này còn có tên là: 《 Những cái đó cùng lão công / Lão công cho nhau tra tấn nhật tử 》, 《 Nếu ái, thỉnh ly hôn 》, 《 Xà tinh bệnh lão công chính là không chịu ly hôn 》 Gỡ mìn: 1, công thụ thể xác và tinh thần tất cả đều một chọi một, chủ thụ 2, cự tuyệt bái bảng, cự tuyệt nhân thân công kích, không yêu điểm xoa, t

156 7 chương 0