Đang tải dữ liệu...

Tác giả mochibuttcheeks
1 truyện
[JiKook au] | V-trans | The cake for you

[JiKook au] | V-trans | The cake for you

Jungkook tình cờ nhận được một chiếc bánh từ người hàng xóm của mình, Jimin. ♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡ Original author: @jiminandjjk (Twitter) Check out ً (@jiminandjjk): Translating by: @mochibuttcheeks (Wattpad) Has been allowed to translate into Vietnamese by the author. ♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡ Tác giả gốc: @jiminandjjk (Twitter) Link Twitter của tác giả: Dịch bởi: @mochibuttcheeks (Wattpad) Đã được sự cho phép của tác giả dịch sang Tiếng Việt.

101.3K 52 chương 0