Đang tải dữ liệu...

Tác giả Mycuongcollection
2 truyện
Yêu phải bạn cùng phòng tính lãnh đạm phải làm sao, chờ tại tuyến rất gấp!!

Yêu phải bạn cùng phòng tính lãnh đạm phải làm sao, chờ tại tuyến rất gấp!!

Tác giả: Hoa Tí Hùng Miêu On-going @ CP Cao lãnh học phách x Tinh trùng thượng não học tra Mỹ công tráng thụ Sinh hoạt vườn trường/ Oan hỉ oan gia/ Hài/ Cao H/ Cẩu huyết Khoảng một nửa sau của truyện tác giả thề thốt sẽ ngược đến giây phút cuối cùng, mình không thấy ngược đâu, chỉ thấy hai bạn main như bị dở người :> QT [email protected] facebook.com/mycuongforever

3.2K 4 chương 0
Ngộ Kiến Khuynh Thành Sắc by Thì Lạc

Ngộ Kiến Khuynh Thành Sắc by Thì Lạc

Mục Thanh Dương nguyên tưởng rằng, thất tình không phải chuyện đau khổ nhất, mà khổ sở nhất chính là tại lễ tình nhân thất tình. Mục Thanh Dương nguyên tưởng rằng, bị cắm sừng không phải chuyện đau khổ nhất, khổ sở nhất chính là tiểu tam chỗ nào đều so ra kém mình. Nhưng kết quả hắn mới phát hiện, việc bị người đàn bà mình muốn thượng thượng, thì hai chuyện trước kia chẳng là gì cả. [ mỹ cường] [chủ yếu sủng nịnh, cự tuyệt cẩu huyết ] Diễn viên: Mục Thanh Dương, Ôn Thành ┃ phối hợp diễn: Sở Mặc, Lục Nhiên, dịch chân, Liễu Kỳ Kỳ, Tiếu Nghị Credit @ facebook/mycuongforever

3.1K 5 chương 0