Đang tải dữ liệu...

Tác giả nekoshiro4
1 truyện
Fgo đồng nhân tổng hợp

Fgo đồng nhân tổng hợp

Cp: Chu Già aka Arjuna x Karna, Đế Vi bá( Iskandar x Waver), Ấu đế nhị thế (Alexander x Lord el melloi II), đế nhị thế,... Nguồn: đa số từ ao3

3.6K 200 chương 0