Đang tải dữ liệu...

Tác giả -rabbitbanana
1 truyện
KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY

KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY

"He is playboy, yet he is my husband. So I decided to change him." Author : @JikukaGCBook Beta : @patruss00 "Truyện trans đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi hoặc chuyển ver" Thật sự là lần đầu mình trans cho nên có gì sai sót mong mọi người góp ý bỏ qua ?

37.6K 14 chương 0