Đang tải dữ liệu...

Tác giả satouhyouren
1 truyện
Trầm Tiễn chi thần tiên nan vi

Trầm Tiễn chi thần tiên nan vi

Dương Tiễn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngày đó làm qua cái gì sao? Làm cháu ngoại trai, ta nên làm đều đã muốn làm hết. Không hận ngươi, không giết ngươi, ngược lại yêu ngươi. Nhưng là ngươi đâu, hiện tại có phải hay không nên đến phiên ngươi tới làm một lần chân chính cữu cữu ? Hôm nay ta đem ngươi phong ấn tại này, không phải bởi vì không đành lòng giết ngươi, mà là...... Ta muốn ngươi vi ngày đó cự tuyệt, sống không bằng chết...... CP: Trầm Hương X Dương Tiễn [ ngược ~+HE !] Nhất, niên hạ tra công, thận nhập. Nhị, sanh cữu ***, thận nhập. Tam, Nhị ca nhược hóa, thận nhập. Tứ, văn phong có biến, thận nhập. Mục tiêu là đem Trầm Hương điều giáo thành nhất chỉ trung khuyển công, hình thành tiêu chuẩn trung khuyển công nữ vương thụ hình thức ← không đúng chỗ nào - - Ta tôn chỉ là, vô luận quá trình như thế nào ngược, cuối cùng nhất định cấp Nhị ca một hảo ~~ kết cục ! Đây là một niên hạ công ý đồ điều phiệt giáo cữu cữu, lại bị cữu cữu chỉ bảo, thẳng đến học được như thế nào làm một thần tiên quá trình. Đây là một niên hạ công ít tuổi trẻ cuồng, cữu cữu thể nhược nhiều bệnh lại vẫn như cũ không ngại cực khổ vì hắn thu thập tàn cục cố sự. Nói tóm lại, văn này có điểm não tàn, tất yếu thận điểm. Nội dung nhãn: Niên hạ ngược luyến tình thâm bất luân chi luyến truyền kỳ Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dương Tiễn, Trầm Hương ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Bảo Liên Đăng, trầm tiễn

790 13 chương 0