Đang tải dữ liệu...

Tác giả Thanvu0503
2 truyện
Đấu La Đại Lục Chi Trọng Sinh

Đấu La Đại Lục Chi Trọng Sinh

Thể loại: np, nhất thụ đa công, trọng sinh, đồng nhân, đam mỹ, chuyển tính, HE. Mộc Bạch Là thụ... Là thụ... Là thụ Điều quan trọng phải nói ba lần. Những cp khác đều bị hủy, xin chuẩn bị tâm lý trước khi đọc.

6.4K 24 chương 0
[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc Thiên

[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc Thiên

Thể loại : Đam Mỹ, xuyên không, dị thế, cường cường, chủ công, 1x1. Mạc Thiên gặp tai nạn xuyên vào tác phẩm đấu la đại lục. Bắt đầu cuộc sống mới, trở nên mạnh hơn, thuận tiện bắt về một con mèo à không một con hổ, cùng nó tương thân tương ái. Cp: Mạc Thiên x Đới Mộc Bạch

23.6K 56 chương 0