Đang tải dữ liệu...

Tác giả ThaoDoubleH88
1 truyện
YIKUN/DỊ KHÔN/EDIT/Mưu sát lãng mạn/1K/

YIKUN/DỊ KHÔN/EDIT/Mưu sát lãng mạn/1K/

Tác giả: Chu Tiểu Man CP chính : Đại minh tinh kiêm ông chủ Vương Tử Dị x Thái Từ Khôn CP phụ : Người đại diện Phạm Thừa Thừa x Người đại diện Hoàng Minh Hạo Nội dung : Xuân phong nhất độ , cận thủy lâu thai , thiên tác chi hòa , hoan hỉ oan gia Số chương : 26 Nguồn: "Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép, thỏa mãn thú tính của bản thân (╥ω╥')є thỉnh không mang đi đâu (╥ω╥')є"

6.4K 26 chương 0