Đang tải dữ liệu...

Tác giả Tieutieu_2104
1 truyện
[ Cổ Đại ] Đông Thi

[ Cổ Đại ] Đông Thi

"Giai nhân, những người khác cảm nhận bằng ánh mắt, riêng ta dùng tâm để nhìn..." "Ta tưởng, công tử là bậc thoát tục, hóa ra chỉ là có mắt nhìn cao mà thôi. Giai nhân như Tây Thi công tử còn không thèm liếc mắt một lần, ta so với nàng càng kém xa vạn dặm, chỉ e làm công tử thất vọng rồi." Tài tử cùng giai nhân. Kiếp trước chàng là tài tử, nàng không phải giai nhân. Kiếp này chàng buông bỏ hai chữ "tài tử", nàng lại là mỹ nhân vạn người say đắm. Diện mạo chẳng phải vật cản, luân hồi chẳng phải vật cản. Cớ gì hai chữ ái tình lại khó khăn đến thế? Phải chăng thứ gọi số mệnh quá sức mạnh mẽ rồi?

3.5K 14 chương 0