Đang tải dữ liệu...

Tác giả TrngYVn
1 truyện
Diễm Cốt - Mộng Yểm Điện Hạ

Diễm Cốt - Mộng Yểm Điện Hạ

Phượng Huyết Ca mắt phượng biết cười, từ từ phả ra hơi rượu, ung dung nói: " Nữ tử trong lòng bổn tọa... ắt phải là nữ nhân biết võ nghệ, võ nghệ không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không được qua lớn, nhưng cũng không được quá trẻ, mười lăm trở lên, hai mươi trở xuống. Cử chỉ không cần quá đoan trang, tính cách không cần phải quá dịu dàng, nhưng ít nhất cũng phải thường xuyên làm bản tọa vui vẻ... Tốt nhất là thứ tình buồn kiểu như 'chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già', được vậy thì càng tuyệt!"

9.8K 53 chương 0