Đang tải dữ liệu...

Tác giả wjuliet48
2 truyện
[Hệ thống] Nữ vương là như thế nào luyện thành

[Hệ thống] Nữ vương là như thế nào luyện thành

Thư danh:[ hệ thống ] nữ vương là như thế nào luyện thành Tác giả: Nhất trúc de U Hoàng Văn án: Thân là một sống hai mươi mấy năm vẫn lấy thẳng nam tự cho mình là nam điểu ti, tại một ngày nào đó tỉnh lại sau, lại phát hiện bị một xuẩn manh hệ thống quân thượng thân. Này không khoa học hảo sao!!! đợi đã (vân vân), ta cái kia thật vất vả dốc sức làm đến tiểu oa như thế nào lại về đến năm năm trước cho thuê ốc a!!!!! Cái gì? Cái này cũng chưa tính hoàn, đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống ta liền sẽ không cáo ngươi phỉ báng a!! lão tử tuyệt bích là thẳng!!! cái gì công cùng thụ dưỡng thành hệ thống, tuy rằng oa đánh lâu như vậy quang côn cũng không đại biểu ta liền không ái nữ a!!! Nhuyễn manh muội tử, khêu gợi ngự tỷ mới là của ta yêu nhất hảo sao. Cơ nhục cái gì lui tán, cao phú soái cái gì nhờ thỉnh đi ra ngoài rẽ trái ~~ Động kinh bản văn án: Hệ thống là phân ban ngày đêm tối, quá trình là không biết nên khóc hay cười, manh điểm là hệ thống + tổng xuyên, nữ vương luyện thành chi lộ là dài dòng, công thụ là không thể nghịch, kết cục maybe lại là mở ra thức, phiên ngoại tuyệt bích là ngọt người chết không đền mạng o[∩_∩]o ha ha ~ Văn này manh điểm: Nữ vương thụ, hệ thống, tổng xuyên Văn này khả năng lôi điểm: Bàn tay vàng, mở ra thức kết cục ps: Lấy hiện thực vi chủ, tổng xuyên thế giới vi phụ, chủ thụ văn Nội dung nhãn: Trùng sinh đô thị tình duyên hệ thống

1.1K 1 chương 0
[Kiếm tam đồng nhân] Tố thủ hành châm - Thiển Lạc Như Tuyết

[Kiếm tam đồng nhân] Tố thủ hành châm - Thiển Lạc Như Tuyết

<<Up đọc>> :"> Tấn giang VIP2014-04-07 chính văn hoàn Văn vẻ tích phân: 51,612,348 Hiện đại – Tu Chân – Vạn Hoa – Kiếm Tam – 1×1 – HE 【 văn án 】 Văn nghệ bản: Thanh nham một khúc hoa gian du, giang sơn một tờ đan thanh đi. Mặc sam quần áo môi vi câu, nhân gian nhất triều tố nỗi buồn ly biệt. Bách hoa phất huyệt, ngọn bút hoàn hồn, đệ này thân mà phong này mạt. Vi thầy thuốc, có thể vãn hồn lui diêm vương, cũng có thể giết người với vô hình. Phổ thông bản: Xuyên qua hoa ca gặp gỡ trọng sinh mà đến nam tử. Mạc danh kỳ diệu căm thù, mạc danh kỳ diệu hữu hảo, mạc danh kỳ diệu dây dưa. Nhập hố-hãm hại gợi ý Chủ thụ, không thể nghịch. Nhân vật chính bên ngoài kỹ năng nguyên hình xuất từ kiếm hiệp tình duyên internet bản tam vạn hoa thành nam, Chủ nguyên sang đô thị tu tiên, chưa chơi đùa cơ tam hài chỉ nhóm cũng có thể nhìn. Đô thị tu tiên với ta mà nói là một cái rất lớn mật nếm thử ~ không biết có thể hay không băng ~ Này thiên văn sẽ hỗn loạn mỗ điểm tiểu thuyết rất nhiều nguyên tố ~ Rất nhiều đồ vật khả năng cùng hiện thực có chút chênh lệch, thỉnh chớ miệt mài theo đuổi. Theo ta mặc niệm ~ đây là tiểu thuyết ~ đây là tiểu thuyết ~ đây là tiểu thuyết!

3.5K 4 chương 0