Đang tải dữ liệu...

Tác giả YaoiCeres
1 truyện
Lấy quyền mưu Tiện

Lấy quyền mưu Tiện

Đây là một Nhị ca ca hắc hóa câu chuyện Nhân vật nghiêm trọng ooc bệnh kiều tâm ngoan thủ lạt thêm hắc hóa Nhìn Nhị ca ca như thế nào từng bước một cường thủ hào đoạt Tiện Tiện câu chuyện Như thế nào tài năng để tự do bay lượn hùng ưng ? biến thành hắn sở hữu vật đâu Bước đầu tiên chính là trước cưỡng chế đánh thượng chính mình ấn ký, tái tước rụng hắn vũ dực, cuối cùng phục tùng nó tâm, sau đó chặt chẽ đem nó vây vào trong ngực, để hắn lòng tràn đầy cho đã mắt duy hắn một người Còn đang suy nghĩ muốn hay không này thiên văn viết ABO... Ta lại bắt đầu cho mình đào hầm. . . Ta rất tuyệt! !

5.1K 5 chương 0