7 truyện

[Đam mỹ – Cao H] Thôn đàn ông – Kiêm Chức Tự Dưỡng Viên

bởi

!!! CẢNH BÁO !!! Truyện đam mỹ cao H, 18+ cực nặng, cực mặn. Không phải truyện có khẩu vị thông thường. Xin hãy cân nhắc…

blcaohdanmei+4 tag khác

[Đam mỹ – Cao H] Nhà họ Trần chơi nhau mỗi ngày – Đa Ngôn Đa Ngữ

bởi

!!! CẢNH BÁO !!! Truyện đam mỹ cao H, 18+ cực nặng, cực mặn. Không phải truyện có khẩu vị thông thường. Xin hãy cân nhắc…

18blboyslove+8 tag khác

[ĐM-Hoàn] Chuyện thường ngày sau khi kết hôn

bởi

Tên gốc: Hôn hậu nhật thường Tác giả: Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên Thể loại: Tính dục mạnh, dục vọng chiếm hữu mạ…

Đã hoàn thành 1x1abodanmei+7 tag khác

[ĐM-Hoàn] Trái tim người câm – Lâm Tát

bởi

Tên gốc: Ách Tâm – 哑心 Tác giả: Lâm Tát – 林萨 Thể loại: hiện đại, ấm áp, công sủng thụ, niên thượng, 1×1,…

Đã hoàn thành 1x1ấmápcâmđiếcthụ+5 tag khác

[ĐM-Hoàn] Túy Điếu Kim Quy – Phàn Lạc – Hệ Liệt Vương triều Vĩnh Thặng

bởi

Hệ liệt Vương triều Vĩnh Thặng – Bộ 1 Tác giả: Phàn Lạc/Phiền Lạc Thể loại: cổ đại, cung đình, nam x nam, 1×1…

Đã hoàn thành 1x1cổtrangdanmei+5 tag khác

[CaoH-Hoàn] [Q4] Phá Nát Cổ Tích – Vương tử Bạch Tuyết

bởi

Phá hủy truyện cổ tích chi cổ tích dâm loạn – quyển 4 !!! CẢNH BÁO !!! Thụ song tính có ngực, phun sữa, có np, son…

Đã hoàn thành caohdanmeiđammỹ+6 tag khác

[CaoH-Hoàn] [Q3] Phá Nát Cổ Tích – Người đẹp ngủ trong rừng

bởi

Phá hủy truyện cổ tích chi cổ tích dâm loạn – quyển 3 !!! CẢNH BÁO !!! Thụ song tính có ngực, phun sữa, có np, son…

Đã hoàn thành caohdanmeiđammỹ+6 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021

phim thuyết minh