Đang tải dữ liệu...

Tác giả Yue1105
2 truyện
Sưu tầm ảnh TrạmTrừng

Sưu tầm ảnh TrạmTrừng

Vì ảnh Trạm Trừng hơi hiếm, save xong quay đi quay lại không nhớ artist nên đành tạo cái album này. Mong là sẽ nhớ :v Chủ yếu là trên Lof, những chỗ khác lười xem :) Có nhiều artist ship all Trừng nhưng mình chỉ sưu tầm ảnh cp TrạmTrừng thui. Ảnh chưa được sự cho phép của artist, có mang đi đâu cũng đem theo cre gốc nhé. Thỉnh thoảng sẽ cập nhật thêm nếu artist đó up ảnh mới.

3.6K 7 chương 0
Tập hợp Đồng nhân TrạmTrừng

Tập hợp Đồng nhân TrạmTrừng

Tất cả đều là TrạmTrừng, AllTrừng. Bản QT chưa được sự đồng ý của chính chủ vui lòng không đem đi đâu.

18.3K 34 chương 0