101 truyện

‷HOÀN‴• Truy Lăng • Ta Muốn Y Làm Kim Phu Nhân Của Ta Ai Dám Cản

bởi

Một mẫu chuyện nhỏ về hai bạn trẻ Truy Lăng, bảo đảm không ngược …

Đã hoàn thành dammeiđammỹhitrừng+6 tag khác

[MĐTS-ABO] Trời xanh ưu ái [TangNghi]

bởi

Tác giả: @大小眼看着你 (http://jiushigeitadexiaohuaben.lofter.com) Thể Loại: Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư, ABO, OOC, nhất thụ nhất c…

Đã hoàn thành hitrừngmđtsquyetdao+3 tag khác

(HiTrừng/TrạmTrừng) đoản văn

bởi

Gồm các đoản TrạmTrừng/HiTrừng/SongBíchTrừng cre ảnh : @six811217 Truyện lấy từ nhiều nguồn, chưa có sự cho phép của tác…

alltrunghitrừngsongbichtrung+1 tag khác

(Drop)[ĐỒNG NHÂN][MĐTS-HTTC] HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

bởi

Sẽ ra sao nếu các nhân vật trong Ma đạo tổ sư và Hệ thông tự cứu cùng vào học dưới một mái trường đầy phép thuật Hogwart…

băngcửubangthuđammỹ+9 tag khác

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm

bởi

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu Cp chính: Hi Trừng, Truy Lăng Cp phụ: Vong Tiện, Tang Nghi Ooc thuộc về mình Thể l…

hitrừngtruylang

[QT Hi Trừng] Hối mai hải hầu tử

bởi

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư Tác giả đồng nhân: Hối mai hải hầu tử — Note: – Truyện có thể có nhiều cp liên quan đ…

giangtrunghitrừnglamhithan+0 tag khác

(Ma đạo tổ sư ) Tình duyên thời @

bởi

[Đông nhân MĐTS] Tại thành phố X, tồn tại 4 đại gia tộc, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà n…

hienlyhitrừngmadaotosu+2 tag khác

[ Hi Trừng ] : Sự Trừng Phạt Của Thiên Nhiên

bởi

Không thuộc về Mạc Hương Đồng Xú nhưng OCC thuộc về au Truyện do chính au vắt óc ra suy nghĩ . Cấm đem đi khi không có s…

dịnăngđammỹgiangtrung+6 tag khác

( Vong Tiện) xuyên vào thế giới song song

bởi

Cảnh báo Ooc là không thể thiếu với các bạn. Không đọc được thì đừng có vào, vào xong chửi tôi thì tôi nói thật, các bạn…

dammiehitrừngmđts+1 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021