323 truyện

CV Trạm Dao – Đầu tường lập tức dao nhìn nhau

bởi

Link: https://zxy-zxy286.lofter.com/ Cầu học khi Trạm Dao đều nhất kiến chung tình, song hướng yêu thầm. Dao Dao cùng La…

Đã hoàn thành kimquangdaolamtrạmmđts+1 tag khác

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân – Yêu Ngươi

bởi

Ngụy Vô Tiện: Cái kia linh hồn Mạc Huyền Vũ trở về sao không ở Vân Thâm mà lại về Liên Hoa Ổ??? Lại còn bám dính lấy Gia…

Đã hoàn thành lăngnghimđtstiệntrừng+1 tag khác

‷HOÀN‴• Truy Lăng • Ta Muốn Y Làm Kim Phu Nhân Của Ta Ai Dám Cản

bởi

Một mẫu chuyện nhỏ về hai bạn trẻ Truy Lăng, bảo đảm không ngược …

Đã hoàn thành dammeiđammỹhitrừng+6 tag khác

Lam hi thần ngươi cái hắc ánh trăng!

bởi

Link gốc: https://yuzhouzhou337.lofter.com/post/30b701b2_1c76caf26 Tác giả: Dư chu chu Lam · thật · hắc ánh trăng · hi t…

Đã hoàn thành hidaokimquangdaolamhithan+1 tag khác

[MĐTS] Ta nam chủ rốt cuộc lấy đúng kịch bản rồi

bởi

Tác giả: Cố Nam Yên Nguồn: gunanyan119.lofter.com …

doigiangmđtstrongsinh+0 tag khác

Rối gỗ giật dây

bởi

link gốc: https://suyao521.lofter.com/post/30b3a700_1c80f6469 tác giả: Túc dao A Dao trọng sinh hướng –cp: Hi dao,…

Đã hoàn thành hidaomđtstiethieu+2 tag khác

【 hi dao / húc nhuận 】 cây liền cành

bởi

link gốc: https://546148918975.lofter.com/post/1f31abf9_1c7379cf6 Tác giả: Nguyệt lam phong u u …

chietchanhidaohúcnhuận+6 tag khác

Ta không phải, đừng nói bừa

bởi

Link gốc: https://yangyang520178.lofter.com/post/311f9e1a_1ca9492a9 Tác giả: Dương dương 520 Thời gian tuyến: Mạnh dao 1…

alldaohidaokimquangdao+4 tag khác

[ĐM] Những năm đó bị lão cha ép làm nhiệm vụ

bởi

Đồng nhân đa thể loại Đọc đi rồi biết! …

1x1chủthụcuồng+9 tag khác

[MĐTS-ABO] Trời xanh ưu ái [TangNghi]

bởi

Tác giả: @大小眼看着你 (http://jiushigeitadexiaohuaben.lofter.com) Thể Loại: Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư, ABO, OOC, nhất thụ nhất c…

Đã hoàn thành hitrừngmđtsquyetdao+3 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021