25 truyện

ZEFS | FIX ME

bởi

Author: Alexia Pairings: Châu Kha Vũ/ Phó Tư Siêu …

Đã hoàn thành chuangfusichaoguongvolailanh+4 tag khác

ZEFS | Sổ tay ghi chép rung động

bởi

Author: 妄妄子 Pairings: Châu Kha Vũ/ Phó Tư Siêu …

Đã hoàn thành châukhavũchâunhiphóthủychuang+6 tag khác

[ Đổ Ngô Tư Nhân / Textfic ] Nhật ký yêu đương của trường cao trung Hải Hoa

bởi

Genre: Thanh xuân vườn trường, ngọt, HE CP: Đổ Ngô Tư Nhân (chính), Hải Đặc Lam (phụ) Author: 桃枝 | Lofter Trans: @wen_ze…

Đã hoàn thành duwusirenđổngôtưnhânfusichao+9 tag khác

[Chuang 2021 – DWSR] Đoản

bởi

Đoản ngắn về Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu …

chuang2021fusichaoođổngôtưnhân+2 tag khác

[Đổ Ngô Tư Nhân | DWSR] Fragant

bởi

Tác giả: Mạc Pairing: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu Rating: 18+ Note: – ABO, hiện đại, Hanh A x Siêu O, HE – Có …

Đã hoàn thành abođổngôtưnhânhangsieu+2 tag khác

[Đổ Ngô Tư Nhân | DWSR] Liệu rằng ở Đảo Hải Hoa có gặt hái được tình yêu?

bởi

Tác giả: NN日常爬墙 Edit: Mạc Pairing: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu Note: – Có thể sẽ OOC. Viết dưới góc nhìn của Ngô Vũ …

chuang2021đổngôtưnhânhangsieu+2 tag khác

[Đổ Ngô Tư Nhân | DWSR] Missing

bởi

Tác giả: Mạc Pairing: Ngô Vũ Hằng x Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc Note: – Đừng để ảnh bìa đánh lừa, đây là fic Hằng…

Đã hoàn thành đổngôtưnhânhangsieuhệ+3 tag khác

Ẩm Thủy Tư Nguyên – First kiss

bởi

Trương Gia Nguyên x Phó Tư Siêu …

Đã hoàn thành amthuytunguyenchuang2021đammỹ+4 tag khác

ZEFS | Quỷ nhõng nhẽo và tên quái vật tiêu chuẩn kép

bởi

Tác giả: 画影 Chuyển ngữ: Fang Châu Kha Vũ x Phó Tư Siêu | Bối cảnh hiện thực …

Đã hoàn thành châukhavũchâunhiphóthủyfsc+5 tag khác

Pana Po'o

bởi

Au: Avocado / Vermicelli @joyjoywaka Pairings: Trương Gia Nguyên/ Nhậm Dận Bồng/ Phó Tư Siêu …

amthuytunguyenbfyjrcpcp+12 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021

phim thuyết minh