Đang tải dữ liệu...

Từ khóa hoagiay
1 truyện
[Truyện Ngắn] Hoa Giấy

[Truyện Ngắn] Hoa Giấy

Thể loại: Truyện ngắn By: Mạn Lúc đầu mình tính đặt tên cho tác phẩm là "Đến trước không bằng đến đúng lúc" vì nó khá phù hợp với nội dung câu chuyện. Nhưng khi chuẩn bị đăng lên, mình lại có phân vân một chút. Và cuối cùng lại chọn hình ảnh hoa giấy xuất hiện trong tác phẩm làm tên của nó luôn. Hì Hì. Thực ra thì theo mình, khi bạn gặp được người mà bạn cho người này là sai người sai thời điểm, đó là do bạn chưa gặp đúng người vào đúng thời điểm thích hợp. Thượng đế để cho bạn từ chối người này có nghĩa là tạo cơ hội để cho bạn tìm được người phù hợp nhất, vào lúc thích hợp nhất.

50 1 chương 0