Từ khóa joymccarthynguyen
1 truyện
[Truyện Ngắn] Kẻ Mua Vui

[Truyện Ngắn] Kẻ Mua Vui

Đến một thằng khờ còn thông minh hơn tôi, một kẻ buồn tủi xét đến cùng vẫn hơn, thì có lí nào so với một người bất hạnh, tôi hơn họ? Love, Joy ? #Getshitdone __________ @Oneshot @joynguyenbooks - Copyright © 2015. - All rights reserved.

71 1 chương 0