Từ khóa kim-tich-phuc-ha-tich
1 truyện
[BHTT] Kim Tịch Phục Hà Tịch - Cửu Thập Nhất Lang

[BHTT] Kim Tịch Phục Hà Tịch - Cửu Thập Nhất Lang

Kim Tịch Phục Hà Tịch Tác giả: Cửu Thập Thất Lang Thể loại: điền văn, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, cận thủy lâu thai Editor: Yumi (Tê) Văn án: Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương. Kim tịch phục hà tịch, cộng thử đăng chúc quang. Năm ấy Tham Thương 17 tuổi, Tham Lạc 8 tuổi Tham Thương 19 tuổi, Tham Lạc 10 tuổi Tham Thương 23 tuổi, Tham Lạc 14 tuổi Tham Thương 25 tuổi, Tham Lạc 16 tuổi Tham Thương 27 tuổi, Tham Lạc 18 tuổi. Em một năm lại một năm lớn lên, niên hoa của tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ đến khi trưởng thành... ----------------------------------------------------- Cập nhật nhiều truyện mới và hay tại:

11.5K 6 chương 0