Từ khóa mthu
1 truyện
Chủ nhân a, đau quá!

Chủ nhân a, đau quá!

Cân nhắc cẩn thận đây là truyện SM nên vui lòng không thích nên thoát ra. Bé thụ chúng ta là một hồn ma mới chết vì xe tông nhặc được hệ thống SM xuyên qua khắp thế giới giúp đỡ công bị S thoát khỏi cô độc và hoàn thành nội dung câu truyện. Công không phải là một người. Thể loại: H văn, SM, Spank, đam mỹ, chủ thụ, song tính, xuyên nhanh, hệ thống, sủng, ngược thân không ngược tâm, NP Số chương: Trạng thái: đang cập nhật Vui lòng xin phép trước khi mang truyện đi nơi khác!! Mọi người nếu thấy mình có viết sai lỗi chính tả hay từ thì mong mọi người bỏ qua cho. Mình sẽ cố gắng trao dồi thêm tiếng việt của mình.

15.1K 16 chương 0