Từ khóa ngạo-kiều
1 truyện
[Đồng Nhân] [Hi Trừng]

[Đồng Nhân] [Hi Trừng]

- Ngươi nói lại lần nữa xem? Ai ghen? Ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen!! - Ơ... Tên truyện: ? Người viết: Moriko-Hatsu. Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện. Tình trạng: Đã hoàn thành. . ||WARING|| • Nhân vật không đảm bảo được tính cách như trong chính văn. • Lối hành văn tiểu học. • Truyện không sâu sa gì cả, chủ yếu là đọc để giải trí, phi logic, phi logic! • Máu chó là điều tất yếu! • Bạn đã được cảnh báo. Người viết sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu truyện làm bạn khó chịu. • Thân ái.

19.7K 3 chương 0