Đang tải dữ liệu...

Từ khóa xuyên-anime
1 truyện
{ Nội Dung Từ Kị Sĩ Hoang Tưởng Dạ} TRUYỀN THUYẾT KỊ SĨ BÀN TRÒN

{ Nội Dung Từ Kị Sĩ Hoang Tưởng Dạ} TRUYỀN THUYẾT KỊ SĨ BÀN TRÒN

Truyện không đề cập nhìu đến Lâm Linh. Nhưng au sẽ cho cổ đất diễn. Và truyện ta cực sủng con gái ta, nhưng ta sẽ k buff quá tay. Không thích có thể click back. Truyện đầu tiên viết. Có gì sai sót, mong các nàng ném đá nhẹ tay. Ta sẽ giới thiệu nhân vật. Có gì mún góp ý thì cmt. Mina vote dùm ta. À mà ta nói luôn. Truyện là ta làm chủ nên ta sẽ cho một số nhân vật main ANIME khác XUYÊN qua cho vui. Ta nhắc lại. Truyện ta sủng nữ chính tận trời. Và ta sẽ hok buff wá tay vì sẽ làm cho truyện 'thiếu muối'. K thik có thể bỏ qua.

927 3 chương 0